Till senaste kommentaren

Vattenfalls elnätpriser 2024

Bor i villa med 16 A säkring och tidstariff i Färgelanda. Ser på Vattenfalls hemsida ang elnätspriser att priset för min del ökar oerhört från 2023 till 2024. Fast avgift från 2 585 kronor till 4 390 kronor, dvs med 70 %  (inkl moms). Rörliga avgifter från 39,5 öre/kwh till 67,0 öre (högpristid resp från12,0 öre till 20,0 öre (övrig tid), dvs med 70 % resp 67 %.

I en annons i tidningen för någon vecka sedan berättade Vattenfall att priset skulle höjas med ca 12 %!!

Har de verkligen rätt till dessa höjningar? Vad skiljer informationen i annonseringen från min verklighet?
Kenneth Erlandsson

Kommentarer

 • Hej Kenneth

  Tack för ditt meddelande.

  Ditt elnätsföretag får höja sina avgifter så länge de håller sig inom sin intäktsram. Företaget får också fördela sina höjningar hur de vill under den fyraårsperiod som intäktsramen gäller. Det betyder att de kan höja mer en period och mindre en annan period. Det vi på Ei kontrollerar är att företaget inte sammantaget tar ut mer än vad vår intäktsram tillåter och att de utformar avgifterna på ett sätt som inte strider mot ellagen.

  När nuvarande period löper ut kommer vi att kontrollera att ditt och alla andra elnätsföretag hållit sig inom de intäktsramar som Ei beslutat om. Det är också först då vi vet om ditt elnätsföretag tagit ut för höga avgifter av dig och andra kunder i ditt område.

  Enligt lagen ska alla avgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.
  Skäligheten kontrollerar vi genom intäktsramarna som beskrivits ovan. Här tittar vi inte på enskilda kunders avgifter utan på alla avgifter samlat. Ett elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll. Det är också tillåtet att ha en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

  Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få konsekvenser för nätföretaget. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

  Ditt elnätsföretag ska kunna motivera sina avgifter till sina kunder. Du kan därför även kontakta ditt elnätsföretag för att få en förklaring av dina nätavgifter.

  Elnätsavgifterna varierar mellan olika områden i Sverige. Med den modell som politikerna har valt är det inte meningen att avgifterna ska vara lika över hela landet utan det är kostnaden att bedriva elnätsverksamhet som styr vad du får betala som kund. Elnätsföretagen har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Det är olika långt mellan kunderna, terrängen ser olika ut och antalet kunder att fördela kostnader på varierar. Dessutom har företagen olika avkastningskrav från sina ägare. Vissa driver näten till närmast självkostnadspris, andra tar ut den avkastning som vi tillåter.

  Vi på Ei anser att elnätsföretagen har blivit överkompenserade de senaste 10 åren, det tack vare att Ei under 2015 förlorade i högsta rättsinsats mot ungefär 100 elnätsföretag som överklagat våra beslut om hur mycket de fick ta ut av sina kunder under intäktsperioden 2012–2015. Elnätsföretagen fick under denna period ta ut 36 miljarder mer än vad Ei tillåtit. Det samma gällde perioden 2016–2019 då elnätsföretaget fick ta ut åtta miljarder mer. Perioden 2020-2023 har ärendena återförvisats till oss av domstolen för att fatta nya beslut.

  Jag skickar med två länkar om du vill fördjupa dig lite i hur vi kommer att jobba med intäktsramarna inför nästa period, samt en länk till hur våra nya föreskrifter om nättariffer som ska främja ett effektivt nätutnyttjande.

  Så här arbetar Ei med elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027 - Energimarknadsinspektionen

  Effekttariffer - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej! Jag hade tänkt skriva till er, men ser att Kenneth tagit upp samma saker som jag funderar över. Höjningar på nästan 70% för el-nätsavgift, och mer än 65% på överföringsavgift. I Erikas svar till Kenneth skriver hon att "Enligt lagen ska alla avgifter vara skäliga..". Det kan ju inte antas vara skäligt när avgiftshöjningarna blir i den storleksklassen?
  Urban Engstrom
 • Hej Urban,

  Så länge ett elnätsföretag håller sig inom sin uppsatta intäktsram så får höjningar ske. Vi tittar inte på enskilda höjningar, utan när perioden som löper på fyra år är slut så kontrollerar vi att elnätsföretagen har hållit sig inom sin intäktsram.

  Hälsningar,
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Ei!
  Ja, detta får ni hålla ögonen på och hålla oss som ofrivilligt sitter i dessa bolags knän informerade om.
  När jag räknar på prishöjningen får jag det till runt 40% höjning (både fasta och rörliga priser), detta eftersom Vattenfall skriver att det är justering av priser från 1 januari 2023 som de utgår ifrån. De gjorde faktiskt en prissänkning från juni/juli 2023. Men oavsett hur man räknar rör det sig inte om någon höjning på 12% som de själva hävdar!

  Kan ni på Ei ge en begriplig förklaring på hur Vattenfall kan hävda 12% höjning av avgifterna?
  Tor Lindberg
 • Hej Tor

  Tack för ditt meddelande.

  När nuvarande period löper ut kommer vi att kontrollera att ditt och alla andra elnätsföretag hållit sig inom de intäktsramar som Ei beslutat om. Det är också först då vi vet om ditt elnätsföretag tagit ut för höga avgifter av dig och andra kunder i ditt område.

  Ett elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll. Det är också tillåtet att ha en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

  Om ett företag tar ut mer än vad intäktsramen tillåter kan det få konsekvenser för nätföretaget. Dels sänker vi deras intäktsram för nästa period med motsvarande belopp, dels kan de få betala en straffavgift på det överstigande beloppet.

  Jag skulle rekommendera dig som kund att höra av dig till ditt elnätsföretag för att be dem motivera sina avgifter till dig som kund och du kan därför även kontakta ditt elnätsföretag för att få en förklaring av dina nätavgifter.

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.