Veab effektavgifter

Hej
Vi bor i villa i Växjö och har VEAB som nätägare. Jag är bekymrad över den monopolställning som nätägaren har mot mig som kund. Jag tycker att nätägaren höjer sina avgifter för mycket och nu har de också infört effekttarriffer. Detta leder till stora ökande kostnader för oss konsumenter. Vad anses som rimliga avgifter för deras tjänster och kan man tvinga kunder att ta vilka nya abonnemangskostnader som helst? Inte direkt så att konsumenten har ett eget val. Jag tycker detta är förjävligt ageranden med tanke på den enorma vinsten som VEAB energi redan gör. Jämför vinsten som VEAB gör mot snittet av svenska företag. Hur agerar ni mot nätägarens monopolställning? Vad är nästa steg för mig som konsument? Var kan jag göra en anmälan för en rättslig prövning? Kan vi samla kunder till VEAB och göra en gruppanmälan?

Mvh Sven


Sven Ståhl

Kommentarer

 • Hej Sven,

  Vi har den senaste tiden mottagit många klagomål från elnätskunder gällande att många elnätsföretag har höjt sina avgifter vid årsskiftet, vi har därför tagit fram denna information:

  Många kunder har fått höjda elnätsavgifter – vad gör Ei? - Energimarknadsinspektionen

  Hälsningar,

  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Jag kan bara hålla med Sven, då jag också lider under VEABs monopol. Vid årsskiftet fick jag en nätavgiftshöjning med 21 %, som jag inte kan påverka alls. Första april höjde de avgiften ännu mer.
  När ni ger monopol, som vi levererar basfunktioner som vi kunder inte kan välja bort, rätten att höja oskäligt mycket så får det en direkt inflationspåverkan på hela samhället. Detta gör ju i förlängningen att Riksbanken höjer räntan, vilket ger oss ännu högre utgifter på ännu fler plan! Destruktivt av Energimarknadsinspektionen. Känner ni själva att ni gör ett bra jobb för medborgarna?
  Calle
 • Hej Calle,

  Vi arbetar på uppdrag av regeringen (Klimat- och näringslivsdepartementet) och vår verksamhet ska bidra till att regeringens och riksdagens energipolitik genomförs.

  Ei:s uppdrag är att arbeta för väl fungerande energimarknader. Uppdraget styrs främst genom myndighetens instruktion, det årliga regleringsbrevet som regeringen beslutar om inför varje nytt budgetår, och särskilda regeringsuppdrag.

  En av våra huvudsakliga uppgifter är att säkerställa att marknadernas aktörer följer lagar och regler inom energimarknadsområdet. De lagar som avses är bland annat ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403), fjärrvärmelagen (2008:263), lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter samt tillhörande förordningar och föreskrifter. Vidare har vi tillsyn över ett stort antal EU-förordningar inom vårt område, däribland Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el (elmarknadsförordningen) och naturgasförordningen (2006:1043).

  Ei ansvarar även för tillståndsprövning enligt ellagen, naturgaslagen och lagen om vissa rörledningar. Totalt har Ei tillsyn, eller uppgifter, i knappt 50 lagar och förordningar, och drygt 20 EU-rättsakter. Ei har drygt 30 nu gällande föreskrifter.

  Vår verksamhet styrs av rådande lagar och regler men vi arbetar även aktivt med regelutveckling för att förbättra, förändra och förnya regelverket.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.