Till senaste kommentaren

Vilka EU regler gäller för svenska elbolag med avseende på leveranskvalitet

Vilka EU-regler reglerar hur mycket elbolagens leverans av 230V / 400V får variera hos konsument? Är det tillåtet att 230 V varierar mer än +-10%? Vad gäller? Finns viten när reglerna ej uppfylls?
Erik

Kommentarer

 • Hej Erik

  Tack för ditt meddelande.

  Enligt våra föreskrifter ska normala kundabonnemang ha ett medelvärde av spänningen mätt över ett 10 minuters intervall, så kallat långsamma spänningsvariationer, hållas inom +/- 10% av 230 volt. Kravet gäller i kundens uttagspunkt, där uttagspunken i regel är din elmätare.
  I länken hittar du energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet EIFS 2023:3

  Ei har möjlighet att i det enskilda fallet pröva om överföringen av el är av god kvalité (4 kap. 18 § ellagen). Du behöver om du är missnöjd med din egen el kvalité skriftligt begära en sådan prövning av Ei. I begäran till Ei behöver du beskriva de brister som du upplever och samtidigt informera oss om ditt områdesid och anläggningsid. Dessa uppgifter hittar du på din elnätsfaktura.

  Du kan sedan mejla uppgifterna till registrator@ei.se.

  Läs gärna mer om elöverföringens kvalitet här, Elöverföringens kvalitet - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Här kan du läsa mer om EU-lagstiftning El, EU-lagstiftning el - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Tack för ert svar. Jag skulle dock vilja veta om de svenska reglerna är en direkt avspegling av EU-reglerna eller om vi i Sverige har strängare regler. Vilka viten, svenska eller EU, finns det för leverantörer som inte uppfyller reglerna?
  Erik
 • Hej igen Erik

  Jag har ställt din fråga vidare till mina kollegor, jag återkommer till dig så fort jag fått svar ifrån dem.

  Med vänliga hälsningar

  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Erik

  Jag har nu fått svar ifrån mina kollegor.

  Det finns inga tvingande regelverk på spänningskvalitetsområdet i EU. Däremot finns Europastandarden EN 50160 som anger definitioner, beskrivningar samt specificerar huvudegenskaperna hos spänningen. Regelverket för spänningskvalitet i Sverige utgår från bestämmelser i våra leveranskvalitetsföreskrifter EIFS 2013:1, som ersätts av EIFS 2023:3 den 1 januari 2024. I EIFS 2023:3 har kapitlet som berör spänningskvalitet harmoniserats mer med EN 50160.

  Viten tar Ei via förvaltningsrätten. En vitesprocess kan inledas om elnätsföretag inte lämnar in de uppgifter som vi förelägger dem att inkomma med eller om elnätsföretag inte vidtar åtgärder när vi har förelagt dem att vidta åtgärder för att förbättra leveranskvaliteten.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.