Till senaste kommentaren

Anslutning nyproduktion villa-enorm väntetid

hej! Vi är en familj som bygger en villa på landsbygden. Vårt hus har varit färdigt sedan 1 juni men vi kan inte flytta in pga att vattenfall ej har lyckats leverera el till oss. Byggström kunde de inte leverera pga att det var lite drygt 200m till närmaste elskåp och de hade för mycket att göra. Tidigare år har de kunnat leverade byggström till våra grannar som byggt med samma avstånd. Permanent el ansöktes om den 23/10-19. Den har inte kommit ännu. Offerten tog sju månader att få, och vi har nu efter ytterligare 5 månader inte ens kunnat få ett anslutningsdatum. I offerten står det att kunden ska få detta inom 3 månader efter signerad offert, men de hävdar att detta ej kan ges. Vi har ringt och mejlat vattenfall flera gånger i veckan i ett år, de hävdar att vi är prioriterade och de ska börja gräva när som helst. Men vecka efter vecka skjuts det upp av olika saker som dyker upp. Dokument som saknas, material som ej levererats, personal på semester osv. Vi anser att detta inte är rimligt att en elbolag ska ha monopol på så stora områden när de inte kan leverera el till sina kunder inom skälig tid. Vi har försökt få delen att skynda på ärenden så att vi kan få el till vintern och kylan, vi lånar nämligen el av en granne som enbart räcker till uppvärmning av vårt hus. Vi hoppas att det räcker även när kylan slår till, men vi har magsår och är så stressade över att vårt dyra hus eventuellt kan gå sönder i vinter pga att vattenfall inte kan leverera el till vårt hus. Snälla har ni något bra råd hur man kan gå tillväga? Vi känner oss så små och ensamma i kampen mot ett gigantiskt företag som vattenfall.
Emelie Svanström

Kommentarer

 • Hej Emelie,

  Tack för din fråga.

  I 3 kap. 7 a § ellagen står att anslutningsskyldigheten ska fullgöras inom två år från det att nätkoncessionshavaren har tagit emot en begäran om anslutning, om inte en längre tid är nödvändig med hänsyn till anslutningens omfattning och tekniska utformning eller det annars finns särskilda skäl.

  Tiden för att ansluta en ny kund ska vara skälig. Vad som bedöms vara skäligt beror på omständigheterna i varje enskilt fall och nätföretagens olika förutsättningar för att
  bedriva verksamheten.

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har inte möjlighet att pröva ditt specifika ärende. Om vi får indikationer på att Vattenfall inte följer ellagens bestämmelser kan vi bedriva tillsyn mot företaget men tillsynen blir i så fall inte ärendespecifik och påskyndar därför inte din anslutning.

  Du kan skicka in en anmälan till oss via e-post till registrator@ei.se med rubriken Anmälan anslutningstid. Jag rekommenderar att du meddelar Vattenfall att du har varit i kontakt med oss och har gjort en anmälan.

  Om Vattenfall i ert avtal har utlovat att anslutning ska ske senast ett visst datum kan du driva ärendet civilrättsligt. Detta gäller även för eventuella skadeståndskrav.  

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.