Bundet elavtal

Hej,
Jag fick automatisk förlängning av mitt elavtal hos SEVAB till 5kr/kWh… detta var i oktober 2022. Vad kan jag göra för att komma ur detta?
Erik

Kommentarer

 • Hej Erik,

  I avtalsvillkoren till ditt ursprungliga avtal ska det stå vad som kommer att hända när det tidsbundna avtalet löper ut. Det är vanligt att avtalet övergår till en annan avtalsform med ett nytt pris, ny bindnings- och uppsägningstid.

  Enligt ellagen ska du få information från ditt elhandelsföretag när ett tidsbestämt avtal är på väg att löpa ut. Informationen ska lämnas tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut. Informationen ska tala om när avtalet upphör och vilka konsekvenser det får, som till exempel att prissättningen ändras. Meddelandet ska skickas i skriftlig form via en upprättad kommunikationskanal, vanligtvis brev eller e-post. Orsaken till att det finns ett lagkrav på att kunden ska få denna information i förväg, är att du ska ges möjlighet att reagera och göra ett aktivt val av elavtal om du inte är intresserad av den avtalsförlängning som erbjuds. Du behöver alltså inte godkänna det nya avtalet för att det ska gälla.

  Om du anser att ett elhandelsföretag bryter mot ellagens bestämmelser kan du anmäla detta till oss. En anmälan kan leda till att vi inleder tillsyn mot företaget men tillsynen hjälper inte dig vidare i ditt ärende med till exempel ekonomiska krav.

  I ellagen regleras alltså inte eventuella påföljder av att ett elhandelsföretag har brutit mot bestämmelsen om skyldigheten att informera dig om att ett tidsbestämt avtal löper ut. Vi på Ei kan inte bedöma eller avgöra om du har rätt till exempelvis ekonomisk kompensation eller rätt att häva avtalet. Det är en konsumenträttslig fråga som vid en tvist avgörs av Allmänna reklamationsnämnden. Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå får du vägledning om detta.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.