Till senaste kommentaren

Effekttariff - är det tillåtet?

Energimarknadsinspektionen har tagit emot många frågor och klagomål mot elnätsföretag som har börjat tillämpa något som kallas effekttariff. Vi har även tagit emot anmälningar mot företag som använder denna tariff. I detta inlägg kan du läsa om våra beslut och hur företagen får använda tariffen mot sina kunder.

Energimarknadsinspektionen har kommit fram till att elnätsföretaget får använda effekttoppar för att debitera sina kunder. Den så kallade effekttariffen är förenlig med ellagens bestämmelser om objektivitet och icke-diskriminering.
Elnätsföretagen kan själva välja hur de använder effekttariffen. Vissa företag väljer att endast debitera kunden för den högsta effekttoppen per månad medan andra företag väljer att räkna ut ett genomsnitt för olika toppar (till exempel, genomsnittet för de tre eller fem högsta effekttopparna för en specifik månad). I båda dessa fall är tariffen förenlig med ellagen.

Elnätsföretagens totala intäkter ökar inte med effekttariff

Även om elnätsföretagen använder effekttariff behöver de fortfarande följa ellagens bestämmelse om skälighet. Skäligheten kontrollerar vi genom att fastställa en intäktsram som anger den högsta intäkten företag får ha. Det vill säga hur mycket företaget får ta ut av sina kunder, genom avgifter.
Denna intäktsram är lika stor oavsett om elnätsföretag använder säkringstariff eller effekttariff.

Några tips att tänka på som konsument med effekttariff kan hittas här.
Energimarknadsinspektionen

Kommentarer

 • Ja, jag undrar fortsatt hur en effekttopp kan vara skälig avräkning i jämförelse med ex. tre eller fem, där man rimligen får fram ett genomsnitt? När jag var i kontakt med Partille Energi fick jag veta exakt dag och timma, utifrån vilken vi debiterats. Jag fick även veta att vi inte haft samma höga effektuttag någon annan dag eller timma under samma månad. Tolkar jag det rätt att det ändå är korrekt så länge Partille Energi inte överskrider något slags intäktsram?
  Då kvarstår väl frågan om det är moraliskt riktigt att debitera kunder på detta sätt (framförallt när konsumneten inte själv kan välja vilket bolag man vill för elnät).
  Elstress
 • Hej,

  Vi har i våra beslut kommit fram till att det är OK att använda sig utav en effekttopp per månad.

  Du kan läsa mer om effekttariffer på vår hemsida.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Den nya "effekttariffen" kan säkerligen skapa ett beteende hos användarna som jämnar ut nätnyttjandet. Men eftersom tariffen inte ger någon som helst information om när nätoperatören har sin högsta belastning, så kan vi ju fortfarande råka använda mycket el just då, utan att betala extra för det. Hade vi vetat när effekttopparna är, genom att i förväg få veta när priset är som högst, så skulle vi ju kunnat dra ur sladden till värmeelementet eller bilens laddning just då, och därmed aktivt hjälpt till att kapa effekttoppen.

  Om Stockholms trängselavgift skulle fungera som nätföretagens trängselavgifter så skulle det innebära att den dag i månaden då du gjort flest in- och utpassager till Stockholm så får du betala ca 250 kr per in- och utpassage. Övriga dagar, vid de tider trängselavgiften gäller, betalar du 35 kr per in- och utpassage, oavsett om du åker kl 06:30 eller 08:00. Det skulle definitivt inte vara lika effektivt som nuvarande trafiktullar.

  Varför har nätföretagen valt en sådan modell för effektavgifter?

  Martin Englund
 • Hej Martin,

  På följande sidor finns information om effekttariffer:
  Kort om effekttariffer – hur funkar de? - Energimarknadsinspektionen (ei.se)
  Effekttariffer — vad innebär det för mig som konsument - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Jag rekommenderar även att du frågar ditt elnätsföretag varför de har valt en viss modell.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hur kan det vara tillåtet att ha effekttariff på dygnets alla timmar? Ni säger själva att vi ska styras mot att använda el på natten, flera nätägare tar ut effekttariff även på natten när det vore förmånligast för nätet att gemene man laddar sina elbilar, tvättar och startar diskmaskin.
  Det går mot all logik att även tillåta effekttariff på natten.
  Cenneth Hultman
 • Hej Cenneth,

  Ei har under förra året fattat beslut om nya föreskrifter om tariffutformning, som ska börja tillämpas av elnätsföretagen senast 2027. Den nya tariffutformning ska verka för ett effektivt nätutnyttjande.

  Du kan läsa mer om tariffutformningen här:

  Nu är föreskrifterna om tariffutformning för ett effektivt nätutnyttjande klara - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Effekttariffer - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej, har använt 14 kvh timmar i april / mån ,hur kan telge i södertälje  ELNÄT deb mig 418;- /mån  även när allt är avstängt. Får ej säga upp avtalet ! Hotar med att gräva upp kablarna då, skruva ner el lådan åxå. det blir dyrt för dig att återställa : sa personen på telge nät. 08- 55023300 ? ? ?
  Tor sjödal
 • Hej Tor,

  Tack för ditt meddelande.

  Det är tillåtet för elnätsföretagen att tillämpa så kallade effekttariffer. En ny föreskrift om hur elnätstarifferna ska beräknas och utformas är beslutad, men träder inte i kraft förrän 2027. Tills dess ska elnätsföretagen ha anpassat sina tariffer till den gällande föreskriften.

  Elnätsföretaget som äger elnätet där du bor tar betalt av dig för överföringen av den el du använder. Pengarna används till att underhålla och utveckla elnätet. Det du betalar kallas nättariff (eller nättaxa, nätabonnemang och nätavgift).

  Nättariffen består av olika delar - oftast finns det en fast och en eller flera rörliga delar. En effekttariff (även kallat effekttaxa, effektabonnemang och effektdebitering) är en nättariff där minst en av de rörliga avgifterna är en avgift för den effekt du använder, det vill säga den mängden el du förbrukar timme för timme.

  Du som kund har rätt att säga upp ditt avtal med din elnätsleverantör men de kan då plocka bort mätare. Din elnätsleverantör har även rätt att debitera dig om du senare vill återansluta dig. 


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Jag har tidigare laddat bilen, kört tvättmaskin, värmt varmvattenberedare på natten. Nu har Ellevio infört effektavgift även nattetid så då måste jag flytta förbrukningen till även morgon o kväll. Tim mätning funkar inte att ha utan man får använda månadsgenomsnitt. Detta känns ologiskt. Kontaktade Ellevio, de hänvisar till elmarknadsinspektionen.
  Mvh Perarne Oskarsson
  Per Arne Oskarsson
 • Hej Per Arne

  Har du ett timavtal eller har du månadsgenomsnittligt pris?

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Jag hade timavtal men blev tvungen att byta till månadsgenomsnittligt pga höga effektavgifter vid laddningen nattetid. Nu laddar jag med lägre effekt hela dygnet istället.
  Mvh perarne
  Per Arne Oskarsson
 • Hej igen

  Bra att du har ett elavtal som fungerar bra för dig och att du kunnat sprida ut din elanvändning hela dygnet.

  Det finns en stor variation i hur elnätsföretagen har valt att utforma och implementera effekttariffer. Exempelvis har några valt att ta betalt för det enskilt högsta timvärdet under årets alla dagar medan andra har valt att ta betalt för ett medelvärde av ett antal av de högsta timvärdena under vissa tider. Det är viktigt att ha koll på hur effekttarifferna ser ut hos det elnätsföretag som driver elnätet där du bor.

  Det är inte helt enkelt att säga hur just du bör anpassa din elanvändning efter en effekttariff, men här följer några allmänna råd och tips om vad som kan vara bra att hålla koll på kring effekttariffer.

  Den 1 januari 2027 ska alla elnätsföretag infört nättariffer som inkluderar en effektavgift.

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej, är det verkligen bra att jag sprider min elanvändning genom att flytta förbrukningen från natt till dag? Tidigare har jag hört att det var bra att göra tvärtom. Då förstår jag att Ellevio straffar den som laddar nattetid.
  Mvh Perarne
  Per Arne Oskarsson
 • Hej Per Arne

  Som du kan se i mina tidigare svar, det är bra att du kan fördela ut din elanvändning jämnare över dagen för att undvika höglasttider på dygnet.

  Läs gärna mer här om om effekttariffer, Elnätsföretagens effekttariffer - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Här kan du läsa mer om hur du kan Flytta och minska din elanvändning - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.