Effekttariff - är det tillåtet?

Energimarknadsinspektionen har tagit emot många frågor och klagomål mot elnätsföretag som har börjat tillämpa något som kallas effekttariff. Vi har även tagit emot anmälningar mot företag som använder denna tariff. I detta inlägg kan du läsa om våra beslut och hur företagen får använda tariffen mot sina kunder.

Energimarknadsinspektionen har kommit fram till att elnätsföretaget får använda effekttoppar för att debitera sina kunder. Den så kallade effekttariffen är förenlig med ellagens bestämmelser om objektivitet och icke-diskriminering.
Elnätsföretagen kan själva välja hur de använder effekttariffen. Vissa företag väljer att endast debitera kunden för den högsta effekttoppen per månad medan andra företag väljer att räkna ut ett genomsnitt för olika toppar (till exempel, genomsnittet för de tre eller fem högsta effekttopparna för en specifik månad). I båda dessa fall är tariffen förenlig med ellagen.

Elnätsföretagens totala intäkter ökar inte med effekttariff

Även om elnätsföretagen använder effekttariff behöver de fortfarande följa ellagens bestämmelse om skälighet. Skäligheten kontrollerar vi genom att fastställa en intäktsram som anger den högsta intäkten företag får ha. Det vill säga hur mycket företaget får ta ut av sina kunder, genom avgifter.
Denna intäktsram är lika stor oavsett om elnätsföretag använder säkringstariff eller effekttariff.

Några tips att tänka på som konsument med effekttariff kan hittas här.
Energimarknadsinspektionen Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.