Till senaste kommentaren

Effekttariff - hur håller jag nere kostnaden?

Varför väljer företagen att debitera mig med hjälp utav en effekttariff?

(Är effekttariff tillåtet? Ja, läs under: ​Effekttariff - är det tillåtet?​​​

Elnätsföretaget måste utforma nättariffen på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet samt en effektiv elproduktion och elanvändning i ellagen. Denna bestämmelse infördes i ellagen den 1 juni 2014 till följd av energieffektiviseringsdirektivet. Enligt energieffektiviseringsdirektivet ska EU:s medlemsstater bland annat se till att tariffer gör det möjligt för leverantörerna att förbättra användarnas deltagande i systemens effektivitet (prop 2013/14:173.).

Det framgår även att nättariffen bör vara kostnadsriktig i sin utformning och ge styrsignaler i riktning mot en effektiv drift och utveckling av elnäten. På sikt gynnar det alla kunder om nätet kan utvecklas på ett effektivt sätt.

Vissa elnätsföretag anser att effekttariff är den mest effektiva tariffen att använda för att uppnå detta krav.

Hur sänker jag effekttoppen/drar ned kostnaden med effekttariff?

Du som kund blir fakturerad för den timmen/de timmar du förbrukar mest el, det vill säga din effekttopp. Du kan själv påverka hur hög denna topp kommer vara genom att hålla koll på din effekt.
Om du har mycket apparater som drar el igång samtidigt kommer effekttoppen bli hög. Om detta i stället delar upp användandet under en längre tid kommer effekttoppen bli lägre.

Exempel:

Effekttoppen blir högre när:
Du använder tvättmaskin, diskmaskin, TV och laddar telefon/dator samtidigt.

Effekttoppen blir lägre när:
Du delar upp tvätt, disk, TV och laddning under en hel dag.

Allmänna energispartips hittar du på Energimyndighetens hemsida. Du kan även kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare som kan ge dig kostnadsfri service. Rådgivaren hjälper dig med tips för att bli mer energismart.
Energimarknadsinspektionen (Uppdaterad )

Kommentarer

 • Överföringsavgift
  Sala-Heby Energi tar ut en överföringsavgift på 135 kr/kW vilket vi anser är ett ockerpris. SHE höjde avgiften 01.04- 2020 från 104 kr/kW. Inget annat nätbolag i Sverige har så hög avgift vad jag kan läsa mig till i era tabeller! SHE kallar det för effekttaxa och det gäller från 07,00 till 19,00 vardagar. Sommartid
  är taxan nu 56 kr/kW. Före 01.04-2020 var den 43 kr/kW.
  För nov. 2020 var överföringsavgiften 467,24 kr. Antal kW var 3,461 kW. Är detta verkligen rimligt? Hur blir det när kylan slår till och värmepumpen behöver producera mera?
  Om man vill reducera elförbrukningen måste vi stänga av värmepumpen,
  inte laga mat, inte koka kaffe dagtid m.m.. Vi är hemma dagtid då vi är pensionärer.
  Redan nu diskar, tvättar vi m.m. efter 19.01 eller före 06.59.
  Ibland lagar vi även mat sent på kvällen!
  Hur skall bete oss för att minska denna effektförbrukning.
  Mauri Åkerman
 • Hej Mauri,

  Tack för ditt inlägg.

  Nätföretagen fastställer sina elnätsavgifter själva och har frihet att strukturera sina avgifter på lite olika sätt. En avgift kan bestå av både en fast och en rörlig del som kan vara olika stora hos olika företag. De rörliga och fasta delarna i nätavgiften brukar dock någorlunda spegla de fasta respektive rörliga kostnader som nätföretaget har för sitt nät.

  Avgiften kan tas ut som säkringstariff, effekttariff eller tidstariff. Vanligast är fortfarande säkringstariffen där avgiften varierar efter storleken på din mätarsäkring (som avgör hur mycket el du vill kunna förbruka vid samma tillfälle utan att proppen går). Ett antal företag har under de senaste åren övergått till effekttariff där avgiften sätts utifrån den eller de högsta effektuttagen du har under en viss period. Med tidstariff har du olika priser beroende på när på dygnet din förbrukning sker.

  Enligt lagen ska alla elnätsavgifter vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.
  Skäligheten kontrollerar vi genom att sätta ett tak (en intäktsram) för hur mycket varje företag får ta ut av sina kunder under en fyraårsperiod. Ett företag får ta ut avgifter som täcker drift och underhåll samt en begränsad avkastning. Om ett företag tar ut mer får det kännbara konsekvenser. Dels sänker vi deras ram för nästa period med motsvarande belopp, dels får de betala en straffavgift.

  Lagens krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori. Företaget får ha olika avgifter för olika kundkategorier. Företaget får inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan. Kravet på icke-diskriminering innebär att ett nätföretag inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.

  För frågor om energiförbrukning och för energirådgivning hänvisar vi till Energimyndigheten och din kommunala energi- och klimatrådgivning.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Även jag har drabbats av Sala-Heby Energi och deras otroliga höjningar, höjde säkringsavgiften 2017 och nu 1 nov eltarrifen med 31 kr kW (från 104 kr till 135 kr). Även jag gör allt för att styra mitt användande av el. Har även gått igenom den statistik/mätvärden dom grundar sin debitering utifrån. Har lusläst allt om min elförbrukning både vad som gäller kW och kWh timme för timme. Har fått ett fåtal stora peakar under månaderna, inte många men väldigt höga. När jag sitter och går igenom så har i bland peakarna uppstått då jag bevisligen ej varit hemma. Har försökt få svar från deras kundtjänst men ingen har kunnat svara vad det hela beror på, har även blivit uppringd av nätchefen som skulle kontrollera men han har ännu ej återkommit med någon som helst teori. I min värld så borde det ju uppstå peakar då jag utanför elltariffstiderna sätter igång diskmaskin, tvättmaskiner mm, men då uppstår ju inga peakar konstigt nog. Börjar misstänka att deras mätsystem inte är bra och korrekt nog. Ovanpå detta har dom ju en monopolställning då jag ej kan välja en annan leverantör. Skulle vara kul att få en förklaring hur kW (effekten) mäts under timmarna, är det stickprov eller är det en kontinuerlig mätning under hela timmen?
  Är även svårt då statistiken släpar ibland upp till 2 dygn av förklarliga skäl, svårt att kunna se sin i nutid effektanvändning. Min åsikt är att som det hela nu är utformat så är det ej ett vettigt system för oss pensionärer om vi inte lyckas vända på dygnet.

  Har tabeller uttagna frå sheab hemsidan som styrker min teori om att något måste fela.

  Vet även att nätbolagen ska ha inkommit till ei om hur deras sätt att debitera för nätet i januari -2021, skulle vara roligt att få ta del av denna rapport.

  Med vänlig hälsning,  Hans Nygårds
  Hans Nygårds
 • Hej Hans

  Du har rätt att få din elmätare kontrollerad av ditt nätföretag eller oberoende part.

  Kostnaden för denna kontroll står nätföretaget för om det visar sig att din elmätare visar fel enligt normen +/- 5 procent. Om din elmätare ligger inom normen får du själv stå för denna kostnad.

  Ta kontakt med ditt elnätsföretag om du vill ha mer information.

  Om du har frågor som rör de rent tekniska delarna av din elmätare så kan du vända dig till Swedac. Det är den myndighet som har tillsyn över elmätare.

  Precis som du skriver så ska elnätföretagen rapportera sina aktuella tariffer till oss i januari, sammanställningen kommer att publiceras i mars. Siffrorna för förgående år finns här (siffrorna för 2021 kommer att läggas till i samma dokument).

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Göteborg Energi införde effekttariff under augusti månad 2021 men informerade konsumenterna om det först i efterhand. Effekttariffen i Göteborg tillämpas även dygnet runt alla dagar på året.
  • Är det verkligen tillåtet att införa en ny avgift/prismodell utan att informera om det i förväg?
  • Är det rimligt att effektavgiften tillämpas dygnets alla timmar året runt?

  Som kommentar till ovan ställda frågor: Syftet med effektavgiften är att styra strömförbrukningen till de timmar på dygnet när användningen är låg. Hur kan det anses att en effekttariff som alltid tillämpas bidrar till detta?  
  Hur kan konsumenterna hinna anpassa sin strömförbrukning om man som konsument blir informerad om en ny tariffmodell i efterhand? I vissa fall kan det handla om avsevärda investeringar som effektvakter mm som tar tid att implementera.

  Hälsningar,
  Jörgen
  Jörgen
 • Hej Jörgen,

  Enligt 4 kap 11§ ellagen ska uppgifterna offentliggöras och företaget ska lämna uppgifter till den som begär det. Utifrån den bestämmelsen har alltså företaget ingen skyldighet att informera, förutom att publicera på till exempel hemsidan.

  Det kan finnas ytterligare skrivningar om informationsskyldigheten i avtalet mellan elnätsföretaget och kunden. Så det kan vara värt att kolla upp vad som står i ditt avtal med Göteborg Energi Elnät.

  Vi har i tidigare beslut mot andra elnätsföretag kommit fram till att det inte är oskäligt att använda sig utav effekttariffer. Du kan läsa mer om det i ett annat inlägg: Effekttariff - är det tillåtet?

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Har Partille Energi för elnät. De gör EN avläsning av effektuttag, läser alltså av den högsta effekttoppen och debiterar utifrån den över HELA månaden. Det betyder att vi betalar för effekt vi aldrig förbrukar. Om vi dammauger, tvättar och diskar samtidigt under en timma (vilket vi aldrig gör om) debiteras vi som att vi gör detta dygnet runt hela månaden (även om vi inte skulle vara hemma resten av månaden och därmed ha lågt effektuttag). Låter helt orimligt - i vilken annan bransch är det tillåtet att debitera sina kunder för tjänster eller varor man aldrig levererar? Är det tillåtet för Partille Energi att debitera på det här sättet och hur motiveras det?
  Tacksam för svar.
  Elstress
 • Hej,

  Vi har skrivit om effekttariffer och om det är tillåtet i ett annat inlägg: Effekttariff - är det tillåtet?

  Återkom gärna om du har fler frågor efter att ha läst det inlägget!

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.