Effekttariff - hur håller jag nere kostnaden?

Varför väljer företagen att debitera mig med hjälp utav en effekttariff?

(Är effekttariff tillåtet? Ja, läs under: Effekttariff - är det tillåtet?)

Elnätsföretaget måste utforma nättariffen på ett sätt som är förenligt med ett effektivt utnyttjande av elnätet samt en effektiv elproduktion och elanvändning i ellagen. Denna bestämmelse infördes i ellagen den 1 juni 2014 till följd av energieffektiviseringsdirektivet. Enligt energieffektiviseringsdirektivet ska EU:s medlemsstater bland annat se till att tariffer gör det möjligt för leverantörerna att förbättra användarnas deltagande i systemens effektivitet (prop 2013/14:173.).

Det framgår även att nättariffen bör vara kostnadsriktig i sin utformning och ge styrsignaler i riktning mot en effektiv drift och utveckling av elnäten. På sikt gynnar det alla kunder om nätet kan utvecklas på ett effektivt sätt.

Vissa elnätsföretag anser att effekttariff är den mest effektiva tariffen att använda för att uppnå detta krav.

Hur sänker jag effekttoppen/drar ned kostnaden med effekttariff?

Du som kund blir fakturerad för den timmen/de timmar du förbrukar mest el, det vill säga din effekttopp. Du kan själv påverka hur hög denna topp kommer vara genom att hålla koll på din effekt.
Om du har mycket apparater som drar el igång samtidigt kommer effekttoppen bli hög. Om detta i stället delar upp användandet under en längre tid kommer effekttoppen bli lägre.

Exempel:

Effekttoppen blir högre när:
Du använder tvättmaskin, diskmaskin, TV och laddar telefon/dator samtidigt.

Effekttoppen blir lägre när:
Du delar upp tvätt, disk, TV och laddning under en hel dag.

Allmänna energispartips hittar du på Energimyndighetens hemsida. Du kan även kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare som kan ge dig kostnadsfri service. Rådgivaren hjälper dig med tips för att bli mer energismart.
Energimarknadsinspektionen Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.