Till senaste kommentaren

Efterdebitering av elförbrukning

Hej,
Mitt elbolag Stockholms elbolag vill att jag betalar en större summa för förbrukning som skett tidigare från 2020-2023.
De säger att dom först nu fått in rätt avläsning från EON.
Mätaren är en modell som fjärravläses.
Ingenstans i något avtal eller på fakturan står det att det är en uppskattad förbrukning jag betalat för!
Om jag skulle blivit informerad om det så skulle jag haft en möjlighet att göra någonting åt det och inte som nu bli efterdebiterad tre år senare.
Är det ens lagligt att göra så och hur ska jag gå vidare med det?
Johan Holmlund

Kommentarer

 • Hej,

  Enligt ellagen ska du få din slutfaktura senast sex veckor efter avslutad leverans. Det saknas dessvärre sanktioner i ellagen, det finns alltså inget reglerat straff för företag som inte följer bestämmelsen.

  Det finns en lag om hur långt efteråt ett företag får fakturera dig, preskriptionslagen, och preskriptionstiden är tre år för köp av varor och tjänster. Men i de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 K, framtagna av Konsumentverket och branschorganisationen, står det så här:

  Om avtalad fakturering har uteblivit och det beror på elhandelsföretaget har konsumenten rätt till en kostnads- och räntefri avbetalningsplan där antalet delbetalningar står i relation till antalet uteblivna fakturor. Har avtalad fakturering helt uteblivit, för viss period, och detta beror på omständigheter som ligger inom elhandelsföretagets kontroll, har elhandelsföretaget inte rätt att kräva betalning för fordringar som är äldre än tolv månader.

  Om det finns anledning att anta att konsumenten i god tro betalat faktura som med fog kan uppfattas som slutlig för viss tidsperiod föreligger inte ytterligare betalningsskyldighet för sådan period. Då avtalsförhållandet upphör ska konsumenten få en slutfaktura inom sex veckor från den dag då leveransen upphörde. Efter det att elhandelsföretaget sänt en slutfaktura får ingen ytterligare fakturering ske. Om inte synnerliga skäl föreligger ska slutfakturan grundas på insamlade mätvärden. 

  Kort sammanfattat innebär detta att elhandelsföretaget inte får ta betalt för skulder äldre än 12 månader om företaget hade kunnat fakturera dig tidigare. Om du redan har betalat en faktura som du trodde var slutfakturan kan du vara befriad från betalningsansvar.
  Läs mer om det här hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

  Om du och elhandelsföretaget inte kommer överens kan du begära prövning av tvisten hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

  Med vänlig hälsning,

  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.