Till senaste kommentaren

Tid för att meddela om prishöjning (elnät)

Hej!
EON kommer att höja nätavgift och överföringsavgift med cirka 10% vardera. Detta meddelar de den 12/6 och ändringen skall träda ikraft den 1/7. För el-avtal är det minst en månad men är det ok att ändra priserna på nät med så kort varsel?
Mvh
Mats

Kommentarer

 • Hej Mats,

  Tack för ett bra inlägg!

  I de allmänna avtalsvillkoren för elnät (som du kan hitta på Energimarknadsbyråns hemsida) står det att elnätsföretaget behöver underrätta konsumenten minst 15 dagar innan ikraftträdandet.

  Det vill säga att informationen som du tog emot 12/6 är inom tidsramen för kravet som ställs på elnätsföretagen.

  Vänliga hälsningar,
  William Johansson Berg Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Tack för snabbt svar. Synd att bolaget inte kunde ge mig den information när jag frågade.
  Nu är elnät och el två olika saker men när det gäller elavtal är det minst en månad uppsägning som konsument. Finns det något som stöder att man skulle kräva kortare uppsägningstid där också som konsument?
  Mvh
  Mats

  Mats
 • Hej!
  Om inte annat avtalats upphör ett elnätsavtal senast en månad efter uppsägning från konsumenten, enligt de allmänna avtalsvillkoren. Observera att avtalet du ingår för att använda elnätet tecknar du med elnätsföretaget som äger elnätet där du bor, du kan alltså inte välja vilket företag du vill teckna detta avtal med. Men om du ska flytta blir uppsägningstiden förstås intressant.

  Uppsägningstid vid prisändring av elnätsavgifter är inte reglerat för elnätsavtal.

  För att veta vilken uppsägningstid du har behöver du alltså kontrollera vad som gäller för ditt elnätsavtal.

  Med vänlig hälsning
  Anna
  Anna Carlén Konsumenternas energimarknadsbyrå
 • Elnätsbolaget Eon, som har monopol i vårt område, har höjt priserna för överföring av el per kWh till oss elförbrukare och samtidigt sänkt priserna per kWh på den överskottsel mina solpaneler producerar och sänder tillbaka. Är det helt okej?
  Göran Magnusson
 • Hej Göran,

  Tack för ditt inlägg.

  Du kan läsa om nätavgifter och vad som gäller för nätbolag som E.on på detta inlägg, Nätavgifter.

  Din andra fråga verkar röra E.on som elhandelsbolag och vad som gäller för att sälja el. Du bör se över dina avtalsvillkor, då du är fri att sälja överskottselen till annat bolag som ger ut högre ersättning, förutsatt att du inte bundit upp dig till E.on, för att sälja elen under en längre period till de.

  Vänliga hälsningar,

  Mandane Kakai
 • Problemet är att det inte går att förhandla om nätöverföringskostnad eftersom nätleverantörer har monopol. Skillnaden mellan det jag betalar för överföringen av el och det jag ger tillbaka av förnybar el är ca 13 öre/kWh. Jag betalar 15 öre/kWh på den el jag köper och får tillbaka 2.90 öre/kWh på del el jag säljer . Är det rimligt?
  Göran Magnusson
 • Hej Göran,


  Det du påtalar är sant. Vi har en monopolmarknad på nätmarknaden.


  I 3 kap. 15 § Ellagen, beskrivs det att ersättningen ska motsvara värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från anläggningen medför i nätkoncessionshavarens ledningsnät, och värdet av den reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter för att ha sitt ledningsnät anslutet till annan nätkoncessionshavares ledningsnät som blir möjlig genom att anläggningen är ansluten till ledningsnätet.
  Exakt hur denna ersättning ska beräknas mer i detalj regleras i 11 § elförordningen (1994:1250).


  För att få veta om sänkningen utav nätnyttan till 2.90 öre/kWh är rimlig eller rättare sagt skälig, är du som mikroproducent välkommen att begära en prövning utav nätnyttoersättnings nivån.


  Det finns dock ingen mall för prövning av nätnyttoersättningen.
  Det du ska göra är att skriva ett brev/e-post till Ei där du förklarar ditt ärende och meddelar att du vill ha en prövning.


  Du hittar våra kontaktuppgifter såsom mejl- och postadress på följande länk:
  https://www.ei.se/kontakt/


  Vänliga hälsningar,

  Mandane Kakai

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.