Rörliga elpriser

Om man har rörligt elpris spelar det då någon roll när på dygnet man t ex använder tvättmaskinen?
Laila Jansson

Kommentarer

 • Hej Laila,

  Tack för din fråga.

  Med ett månadsbaserat rörligt pris betalar du ett medelpris för månaden. Priset varierar från månad till månad men påverkas inte av vilken tid på dygnet din förbrukning sker.

  Med ett timprisavtal spelar det ganska stor roll när på dygnet din förbrukning sker. Ett timprisavtal innebär att du debiteras ett specifikt pris för en specifik timme, så en högre förbrukning under dygnets dyrare timmar syns på din elräkning.

  Den stora nyttan med ett timprisavtal får du om du kan undvika förbrukning under dygnets dyraste timmar (som normalt infaller tidig morgon och sen eftermiddag/tidig kväll), och i stället välja att förbruka el under de timmar då priserna är lägre vilket normalt brukar vara mitt på dagen eller under natten. Timprisavtalet passar alltså dig som kan styra din förbrukning. Läs mer om olika avtalstyper samt om efterfrågeflexibilitet. Du hittar även information hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Finns det bestämmelser /regler om hur e-handelsföretagen skall beräkna månadens KWh-pris vid ett rörligt elavtal ?
  ( antag för en stund att endast Nordpools / motsvarandes priser är "inblandade" )

  A: Är det endast månadens timpriser, som används vid beräkningen ?
  B: Eller påverkar också mängden el företaget har köpt/sålt varje enskild timme ?
  C: Eller är det på något annat sätt ?
  D: Eller ?

  MVH Taisto Sonesson
  Taisto Sonesson
 • Hej,

  Elhandeln sker på en avreglerad marknad vilket innebär att vi på Ei inte har något regelverk som styr elhandlarnas prissättning. En grundregel är förstås att elhandelsföretagen i kommunikation med konsumenterna ska vara tydliga med hur pris- och avtalsvillkoren ser ut.

  Beträffande det spotpris på elbörsen Nord Pool som det rörliga priset är kopplat till så kan en elhandlare använda antingen rakt månadsmedelvärde eller ett volymvägt månadsmedelpris. Fråga ditt elhandelsföretag vilket värde de använder.

  Rakt månadsmedelvärde spotpris hittar du på Nord Pools webbplats.

  Volymvägt månadsmedelpris hittar du hos Svenska Kraftnät.

  Elcertifikaten behövs för att täcka en viss kvot av den el du köper. Den aktuella kvoten för elcertifikat hittar du på Energimyndighetens webbplats.

  Till detta kommer elhandlarens kostnader så som avgift för balanskraft och Nord Pools handelsavgift.

  Läs mer om elhandel och elpriset hos Energiföretagen Sverige.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • TACK för svaret
  Taisto Sonesson
 • Är det verkligen så att volymvägt månadsmedelpris baseras på uppgifterna hos SVK? Borde det inte bero på den specifika elhandlarens kunders användning? En elhandlare som råkar ha kunder som använder extra mycket el när den är som dyrast skulle ju annars gå back på att sälja el till timpris, det verkar märkligt.
  Gabriel F
 • Hej,

  Hos Konsumenternas Energimarknadsbyrå hittar du information om volymvägt elpris.

  Vi på Ei reglerar inte elhandelsföretagens prissättning.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.