Till senaste kommentaren

Fasfel högspänningssäkring

Har Vattenfall som elnätsägare. Har återkommande problem på grund av fasfel i Vattenfalls anläggning. Problemet uppstår när det varit ett åskoväder som löser ut en av Vattenfalls högspänningssäkringar. Det får tillföljd att när Vattenfall åter slår på strömmen så saknas en fas vilket inte Vattenfall har vetskap om. I praktiken innebär det att jag måste underrätta Vattenfall om att de har fel på sin anläggning. Jag befann mig på annan ort förra sommaren och fick då besked om att strömmen farit. Fick ytterligare ett sms att felet nu är årgärdat. Jag kom hem  någon vecka senare och kunde då konstatera att Vattenfall hade fel på sin anläggning och leverade endast två faser till min fastighet. Felet åtgärdades när jag kontaktade Vattenfall. Jag hade dock garderat mig och stängt av all ström förutom till en frys vars innehåll jag fick kasta. Till saken hör att Vattenfall har uppgraderat sitt nät på en plats några kilometer bort där det inte finns några fastboenden, men Vattenfalls dåvarande underleverantör har en sommarstuga i området. Var i kontakt med Vattenfall i fjol sommar men fick aldrig någon återkoppling. Fick då ersättning g för att jag varit utan ström en vecka. Vad jag vill komma fram till att det kan ju inte åligga mig som kund att meddela Vattenfall när de har fel på nätet.
Johan Granströ

Kommentarer

 • Hej Johan,

  Tack för ditt meddelande.

  I Ellagens 4 kapitel 18§ står det att ett nätföretags överföring av el för någon annans räkning ska ha god kvalitet. Nätföretaget ska avhjälpa brister i överföringen i den utsträckning kostnaderna för att avhjälpa bristerna är rimliga i förhållande till de olägenheter för elanvändarna som är förknippade med bristerna. Lag (2022:596).

  Ei har möjlighet att i det enskilda fallet pröva om överföringen av el är av god kvalité (4 kap. 18 § ellagen). Om du är missnöjd med din elkvalité kan du begära prövning hos oss. Skicka en skriftlig anmälan där du beskriver de brister som du upplever och samtidigt informera oss om ditt områdesid och anläggningsid. Dessa uppgifter hittar du på din elnätsfaktura.

  Du kan sedan maila uppgifterna till registrator@ei.se.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Erika.

  Har nu skickat ett mejl till registrator och förhoppnings så tar Vattenfall sitt ansvar. Vet dock att de pågått/pågår processer mot nätägarna angående problem jag redovisat. Driver ni processer mot Vattenfall eller är det någon annan myndighet.Anläggningen ser ut så här:

  Johan Granström
 • Hej igen,

  Ei kan som tillsynsmyndighet inrikta tillsyn på sådana områden där myndigheten uppmärksammat brister i hur regelverket följs.

  Tillsynen kan vara planlagd eller indikationsstyrd (händelsestyrd). Den händelsestyrda tillsynen sker utifrån inkomna tips, klagomål och anmälningar eller myndighetens egen granskning och marknadsövervakning.

  Du hittar information om den årliga tillsynen av leveranskvalitet i Sveriges elnät här.

  Du hittar även mer information om leveranssäkerhet i Sveriges elnät här.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Vad betyder det konkret? Kommer någon hos er att ta kontakt med nätägaren i ärendet.
  Johan Granström
 • Hej igen,

  Om Ei inleder tillsyn så har vi rätt att begära in de uppgifter, handlingar eller annat som behövs för tillsynen. Det gäller både i enskilda tillsynsärenden och i den planlagda tillsynen.

  Här hittar du information om tillsyn Tillsyn - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Vet ej vilja handlingar du/ni vill ha in? Ärendet handläggs just nu av Mihai Seratelius och förhoppningsvis kan jag få hjälp via honom. Vad gäller handlingar så kan det väl inte åligga mig som elkund att påvisa något som är ett känt faktum. Det borde väl snarare nätägaren som ska redogöra vilka åtgärder som ska vidtas för att lösa problemet.
  Johan Granström
 • Hej igen

  Tack för ditt meddelande. Jag ser att det finns ett ärende som heter 2023-103339 som handläggs av Mihai Seratelius hos oss. Du kan kontakta Mihai om du har frågor vilka handlingar som ska skickas in.

  Med vänliga hälsningar

  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.