Till senaste kommentaren

Hur mycket får hyresvärden ta betalt för elen?

(Observera att denna text även kan appliceras på bostadsrättsföreningar.)

Hyresvärdar kan göra på lite olika sätt. Antingen låter man hyresgästerna själva vara kunder hos det lokala nätföretaget och därmed kunna välja valfri elhandlare, eller så är hyresvärden kund hos nätföretaget och tar betalt för elen av sina hyresgäster.

Hyresgästen är kund hos elnätsföretaget (individuell mätning/avtal)

Hyresvärden kan välja att alla hyresgäster ska vara personlig kund direkt till elnätsföretaget. Då har hyresvärden ingenting med avtal, mätning eller fakturering att göra.

Hyresvärden är kund hos elnätsföretaget (kollektiv mätning/avtal)

Hyresvärden kan ha en så kallad kollektiv mätning. Det betyder att hyresvärden har ingått ett avtal med både elnät -och elhandelsföretaget och mätningen sker kollektivt. I din lägenhet finns en undermätare för att få reda på just din förbrukning. Din hyresvärd kan då fakturera dig beroende på din förbrukning.

Du som hyresgäst har då ingen möjlighet att byta elhandlare, förlorar rätten till ersättning och skadestånd vid elavbrott samt rätten att få elmätaren kontrollerad om du misstänker att den går fel.

Vad ska jag göra vid en tvist om vi har ett kollektivt avtal?

Priset och villkoren för hyresavtal är inte reglerat i ellagen och därför saknar Ei befogenheter i denna fråga.

Om du och hyresvärden inte kommer överens, exempelvis om du tycker priset är för högt eller om priset inte tydligt finns reglerat i avtalet mellan er så har du två alternativ att ta saken vidare. Dels kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden, eller ta kontakt med Hyresnämnden.
Energimarknadsinspektionen

Kommentarer

 • Finns det några regler som reglerar hur mycket fastighetsägaren får debitera för el?
  Johan
 • Hej Johan,

  Detta är en hyresrättslig fråga och vi kan därför inte hjälpa dig vidare.
  Du hittar information hos exempelvis Hyresgästföreningen.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Jag bor på en Camping. Året om.
  Där kostar nu elen 4kr kWh.
  Är rätt säker på att detta bara handlar om vinst
  Får man göra så? Blir ju som att sälja elen en gång till.
  Hon betalar kanske 1kr kWh sen säljer hon samma
  Kwh för 4 kronor? Får man det?

  Patrik
 • Hej Patrik,

  Detta är något som inte regleras in den lagstiftning som vi har tillsyn över. Priset för elen är något som bestäms i avtalet mellan konsumenten och hyresvärden, i ditt fall campingägaren, det är en avtalsrättslig fråga som Ei saknar befogenheter för att lösa.

  Hälsningar
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • får hyresvärden ta betalt i förskott för elen
  Alf Karlsson
 • Hej Alf,

  Eftersom detta är en fråga som inte regleras i ellagen kan vi på Ei inte hjälpa dig vidare. På vilka villkor du betalar för elen är en hyresrättslig fråga. Du kan kontakta Hyresgästföreningen för mer information och för tvistlösning kan du söka prövning hos Hyresnämnden .

  Med vänlig hälsning,
  Lisa Weegar
 • Hej jag betalar el bolag separat fick ett brev från hyresvärden BRF att det ska höja hyran för hög elförbrukning får de göra så
  Marianne
 • Hej Marianne

  Tack för ditt meddelande.

  Har du ett eget elnätsavtal och elhandelsavtal där du betalar för elnät och elhandel varje månad?

  Är det så att elnätsavgiften och elhandel ingår i hyran och de höjer din hyra bör du ta det med styrelsen.

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • hej!

  finns det reglerat i lag om krav på själva mätutrustningen för undermätning samt hur ofta förbrukningen ska kommuniceras med hyresgästen
  Morgan Tjernberg
 • Hej Morgan,

  Tack för ditt meddelande, jag har ställt dina frågor vidare till mina kollegor, jag återkommer till dig så fort jag fått svar ifrån dom.

  Med vänliga hälsningar


  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Morgan

  Nu har jag fått svar ifrån mina kollegor.

  Det finns regler om individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus men inte i ellagen. Detta regleras i lagen (2022:333) om energimätning i byggnader och ingår inte i Ei:s tillsynsansvar utan Boverket.

  I lagen om energimätning i byggnader framgår bland annat att det finns krav på individuell mätning av el och fjärrvärme samt tappvarmvatten i lägenheter. Av 5 § i lagen framgår att regeringen eller den myndighet regeringen utsett får meddela regler om funktionskrav på mätsystem och mätutrustning.

  I lagen finns också skyldigheter att tillhandahålla information om energianvändningen till de boende. Boverket har också bemyndigats att meddela ytterligare föreskrifter om tillhandahållande av sådan information. För fler detaljer kring vad som gäller om funktionskraven och information om energianvändning får jag hänvisa dig vidare till Boverket.

  Med vänlig hälsning
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Vid "Hyresvärden är kund hos elnätsföretaget (kollektiv mätning/avtal)" så förlorar man också rättigheten att få timavläsning som man enligt lag kan få om man är elnätsavtalsägare.

  PS vilken lagändring var detta ?
  Mats Karlsson
 • Hej Mats

  Tack för ditt meddelande.

  Om det är din fastighetsägare som står på både elhandels och elnätsavtalet så är det denne som är elkund i lagens mening och som kan göra förändringar i avtalen.

  Vi känner inte till att någon lagändring ägt rum.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Det är lagen som ger elnätsavtalsägaren rätt till att kunna få timavläsning som jag syftade på.
  Mats Karlsson
 • Hej igen Mats

  Ibland kan det ta tid innan timavtalet kan starta eftersom ditt elnätsföretag kan behöva viss tid för att anpassa mätvärdeshanteringen. Elnätsföretaget ska dock genomföra anpassningen inom tre månader från den tidpunkt då elhandlaren informerat elnätsföretaget om att du har valt ett timavtal.

  Den 1 juni 2023 infördes ny reglering om timprisavtal i ellagen. De nya reglerna innebär att elhandelsföretaget innan ett timprisavtal ingås ska informera kunden om vilka möjligheter, kostnader och risker som finns med ett sådant avtal och särskilt inhämta kundens samtycke till de villkor som ett timprisavtal innebär. En begäran om timavläsning kan komma ifrån elhandelsföretaget eller elanvändaren själv.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.