Till senaste kommentaren

Komplementbyggnad – Behöver jag en egen elledningsservis till den byggnaden?

Vill du bygga en komplementbyggnad på din tomt? Då är det bra att ha koll på vad lagen säger om att dra el till dessa byggnader.

Uppför du en ny byggnad som ett komplement till bostadshuset i syfte att använda det som exempelvis vedbod, friggebod, gäststuga, hobbyrum behöver du inte upprätta ett separat abonnemang till den tillbyggda byggnaden.
Komplementbyggnaden omfattas då utav – undantaget från kravet på nätkoncession- IKN. Komplementbyggnaden räknas då vara inom det interna nätet och elnätsbolaget behöver inte blandas in.

Det finns även situationer då det behövs ett nytt abonnemang till den tillbyggda byggnaden. Det är när komplementbyggnaden kommer att användas som någon form utav permanentboende eller hyras ut till andra.

När det gäller att dra el till en komplementbyggnad spelar avståndet till huvudbyggnaden roll. Avståndet och användandet är avgörande då det har betydelse för huruvida man får ha ett internt nät eller inte. Exempelvis kan en fastighet vara så pass stor att ledningsdragningen till en tilltänkt komplementbyggnad blir för långt för att kunna omfattas utav undantagsförordningen, IKN.

Det finns inga angiva avstånd utan det är bedömningsfrågor för varje enskilt fall.

Om du fortfarande behöver vägledning i frågan eller är osäker på om den tillbyggda byggnaden omfattas utav förordningen, kan du skicka in en ansökan till Ei om bindande besked om undantag från kravet om nätkoncession.

Hur man får ett bindande besked:

Skriv ett ansökningsbrev där du tydligt anger att du ansöker om ett bindande tolkningsbesked. Beskriv ärendet och bifoga en karta eller ritning som beskriver elledningen med uppgift om var elledningen finns och vart komplementbyggnaden skall vara, till exempel en adress.

Att göra en ansökan är kostnadsfritt.

Den genomsnittliga handläggningstiden är minst 6 månader för ansökningar om bindande besked om undantag från kravet på koncession.

Du hittar våra kontaktuppgifter såsom mejl- och postadress på följande länk: 
https://www.ei.se/kontakt/
Energimarknadsinspektionen

Kommentarer

  • Behövs två separata anslutningar enligt er om det är två fritidshus som ska byggas på samma fastighet men där inget av dem ska hyras ut?
    Ia
  • Hej,

    Om husen kan användas som permanentboende behöver de ha varsin anslutning till elnätet. Byggnader så som garage, vedbod och friggebod kräver inte separata abonnemang. Om du är osäker på om byggnaderna omfattas av IKN-förordningen, kan du skicka in en ansökan om bindande besked om undantag från kravet om nätkoncession. Du hittar information här.

    Med vänlig hälsning,
    Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.