Månadspris blev timpris

Fortum har ändrat mitt avtal till timmätning. Skedde i samband med solcellsinstallation. Att de mäter produktion per timme är logiskt
Förbrukningen däremot ska vara månadsmedel som förut, timpris är vansinne när vintern kommer
Spelar ju ingen roll HUR dom mäter, bara att räkna månadsmedel för det
Kan inte vara ok
Björn W
Björn Wannersjö

Kommentarer

 • Hej Björn,

  Det är vanligt att det i villkoren till ditt elhandelsavtal står att avtalet övergår till ett timprisavtal vid byte av mätmetod. Elhandelsföretaget gör alltså inte fel om de i så fall byter till timdebitering. Om dina avtalsvillkor inte tillåter en ändring av avtalstyp så kan du bestrida ändringen.

  Inmatningen av el måste vara timmätt enligt förordning och våra föreskrifter. Elen som går från din solelsanläggning ut på nätet måste alltså vara timmätt.

  Ditt elhandelsföretag kommer antagligen inte att erbjuda dig ett avtal med månadsmedelpris för den el du köper och ett timavtal för den el du säljer. Det finns heller inga regler som säger att elhandelsföretaget måste göra detta då elhandeln sker på en avreglerad marknad med avtalsfrihet.

  Det finns många fördelar med timprisavtal. Läs mer om detta här.

   Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.