Maxbelopp brytavgift fast elavtal

Hej
Jag förstår att företaget jag nu har bundet hos enbart får ta ut kostnader för sina faktiska merkostnader av att jag eventuellt bryter ett bundet avtal med ca 2 år kvar

Men finns det något faktiskt takbelopp för detta? Det är ju rätt svårt för mig som konsument att ifrågasätta och veta vilka kostnader som är rimliga. Dessutom, hur vet vi att inte det istället är en bra affär för elbolaget i slutändan? Om elen nästa år står i dubbla vad jag har låst till nu så förlorar de inte direkt pengar på att jag hoppar av

Exempelvis säg att uppskattad förbrukning är 10kWh/år bundet till 2kr med två år kvar. Det kan ju bli både mer eller mindre än 10kWh beroende på om jag exempelvis installerar solpaneler

Hur tänker man kring detta på lite längre sikt, vi vet ju inget om framtiden direkt. Finns det någon schablon som tillämpas?
Martin

Kommentarer

 • Hej Martin

  Tack för ditt meddelande.

  När konsumenter eller små företag säger upp ett tidsbestämt avtal om att el helt eller delvis ska levereras till fast pris, får elhandelsföretaget ta ut en avgift.
  • Avgiften får endast avse kostnader som hänför sig till den el som levereras till fast pris.
  • Avgiften får endast tas ut om det tydligt framgår av elleveransavtalet att den får tas ut och vad den omfattar.
  Brytavgift får alltså endast tas ut om avtalet är tidsbestämt och innehåller en fastprisdel, alltså att det är avtalat hur mycket en kilowattimme el ska kosta under en viss period.

  Elhandelsföretaget får ta ut en brytavgift för tidsbestämda mixprisavtal med både en fast och en rörlig del, men brytavgiften får bara avse den del av avtalet som har ett fast pris. I praktiken betyder detta att brytavgiftens storlek endast får beräknas utifrån kostnader som går att hänföra till den fasta delen.

  Avgiften ska vara skälig och får inte överstiga den direkta ekonomiska förlust som den förtida uppsägningen orsakar. Skäligheten ska bedömas utifrån bland annat hur lång bindningstid som återstår när avtalet sägs upp, hur stora volymer el som kvarstår att leverera och elpriset på marknaden.

  Att avgiften inte får överstiga den direkta ekonomiska förlusten som den förtida uppsägningen orsakar innebär att det är faktiska kostnader som ska vara ersättningsgilla. Varken kostnader som uppkommer efter att avtalet upphört eller utebliven vinst ska ingå i brytavgiften.

  Om elleverantören har prissäkrat elleveransen kan det dock innebära att denne drabbas av kostnader om elen inte kan levereras till en annan kund eller säljas vidare till samma eller högre pris efter att avtalet har upphört. Den kostnaden kan räknas med i brytavgiften under förutsättning att den är skälig.

  Det är elleverantören som är skyldig att visa att brytavgiften är skälig.

  Detta innebär att schablonmässiga brytavgifter kan användas endast om elleverantören kan styrka att de har drabbats av de kostnader som kunden ska ersätta. Skälen till denna bestämmelse finns i prop. 2022/23:59 på s. 35 och 95Länk till annan webbplats.

  Brytavgiftens storlek regleras i era avtalsvillkor, så jag rekommenderar er att börja med att kika i vad som står i avtalsvillkoren för ert avtal.

  Vi på Ei kan inte bedöma vad som är en skälig brytavgift på förhand. Om du anser att avgiften du debiteras är oskäligt hög kan du anmäla detta till oss. Anmäl till Ei - Energimarknadsinspektionen

  Med vänliga hälsningar

  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Hur räknas brytavgiften ut. När är det gynsamats att byta? Har 3 årigt avtal med 2 år kvar med 1,25/kwh
  kennet Hermansson
 • Hej Kenneth,

  Tack för din fråga.

  Som min kollega har skrivit här ovan finns det bestämmelser om brytavgifter i ellagen. För att sammanfatta det kan man säga att en brytavgift får tas ut om avtalet är tidsbestämt och innehåller en fastprisdel. Det ska dessutom framgå av avtalsvillkoren att elhandelsföretaget får debitera en brytavgift.

  Det är elhandelsföretaget som ska beräkna brytavgiften. Om du anser att avgiften du debiteras är oskäligt hög kan du anmäla detta till oss. Läs om anmälan på vår webbplats.

  Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med att beräkna hur mycket du vinner eller förlorar på att bryta ditt nuvarande tidsbestämda avtal.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.