Försäljning av solel

Jag har läst alla frågor och svar samt huvudinlägget. Min fråga finns det inget svar på just nu.

Solcellsanläggningarna producerar som bekant mest sommartid, det är också sommartid som elen är billigast - i vissa fall minus. Som solcellsproducent riskerar du att få 0 kronor i betalning för din el som du producerar i vissa situationer. Jag vill gärna förstå om jag riskerar att gå back på varje kwh som jag säljer i de fall som nätavgiften är högre än elpriset?

Om svaret är att jag riskerar att gå back borde inte en uppenbar risk vara att många slutar sälja sin el på sommaren, alltså fysiskt stänger den möjligheten med strömbrytare? Som en konsekvens av det att vi tappar fossilfri producerad el.
Svante Svanberg

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för dina frågor.

  Om spotpriset ligger på minus måste du i teorin betala för den el du säljer. Men det är sällan så det blir i praktiken eftersom du fortfarande får skattereduktion och nätnyttoersättning för den sålda elen. Som mikroproducent får du skattereduktion på 60 öre per såld kWh, plus nätnyttoersättning (ca 2-12 öre/kWh) från ditt elnätsföretag. Du får alltså mer än 60 öre per exporterad kWh utöver det du säljer elen för. Ett spotpris på några minusöre innebär således inte en reell kostnad för dig.

  Om elpriset är negativt kan du passa på att använda din solel genom att koncentrera hushållets elförbrukning till dessa timmar och då mata in mindre överskottsproduktion på elnätet.

  Reglerna om reduktion av nätavgifter är inte begränsad till förnybar elproduktion. Den reducerade nätavgiften gäller alla mindre produktionsanläggningar oavsett hur elen produceras.
  En reducerad nätavgift kan även motverka ökad produktion eftersom möjligheterna att få en reducerad nätavgift kan leda till att produktionsanläggningar nedgraderas för att få en minskad nätavgift.

  Omkring 210 produktionsenheter i Sverige var nedgraderade från sin installerade kapacitet, för att få en reducerad nätavgift år 2020. Det leder till utebliven produktion av förnybar el, främst inom elområdena SE3 och SE4. Nedgraderingarna innebär att det finns installerad effekt i produktionsenheter som inte nyttjas.

  Detta gör att det finns potential för förnybar elproduktion som inte kommer marknaden till del. Den nedgraderade effekten från anläggningarna beräknades uppgå till drygt 110 MW, eller 80 GWh, år 2020.

  Den nuvarande utformningen av undantagsregeln kan även innebära att elproducenter anpassar sina produktionsenheter, genom att bygga dem mindre eller stycka upp dem i flera enheter för att få reducerad nätavgift, i stället för att bygga utifrån det som är mest optimalt.

  Ei:s beslut och bedömning baseras på att reducering av nätavgifter strider mot artikel 18 i EU:s elmarknadsförordning. Elmarknadsförordningen har företräde framför nationella bestämmelser och Ei:s bedömning är därför att elmarknadförordningen ska följas, trots att den svenska lagstiftningen (ellagen) säger annat.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.