Solpaneler på lada

Jag har en lantbruksfastighet utan verksamhet och planerar att investera i solel. Den bästa platsen för panelerna är på taket till ladan. Ladan har ingen el och planen är inte att dra el till ladan. Den ligger på samma fastighet men på andra sidan en allmän väg. Panelerna behöver alltså kopplas till elcentral på bostadshuset. Jag har frågat Trafikverket om möjlighet att trycka ledning under vägen men ej fått svar än. Signalerna är att det troligen inte tillåts.

Ellevio säger "(...)Denna kabeldragning är alltså dessvärre inte tillåten utan tillstånd enligt nuvarande tolkning av undantagsförordningen (oavsett om den görs som luftledning eller markledning, båda typerna är koncessionspliktiga) utan det du har att välja på är antingen att se över att skaffa en separat anslutning från oss till ladan för solcellerna alternativt sätta solceller på taket för ditt bostadshus och ansluta via din befintliga elanslutning. Om du vill kan du ta kontakt med Energimarknadsinspektionen i egenskap av tillsynsmyndighet för ett separat utlåtande eller t.ex. ansöka om ett så kallat ”bindande besked om undantag från krav på nätkoncession” för att få bygga ledningen men då ovanstående tolkning är tagen i huvudsak direkt från dem så är det osäkert om du skulle få ett annorlunda besked från dem."

Har nästan gett upp detta med ladans tak och funderar på att sätta panelerna på backen på samma sida vägen.
Fråga 1: Stämmer det att jag inte får dra ledning FRÅN en oanvänd lada som inte ska elektrifieras TILL bostadshuset?
Fråga 2. Är det okej att sätta upp panelerna på backen eller MÅSTE jag sätta dem PÅ bostadshuset?

Mvh
Viktoria
Viktoria Olausson

Kommentarer

 • Hej Viktoria,

  Tack för dina frågor.

  Du bör informera nätägaren om att detta gäller en jordbruksfastighet. Enligt 12 § förordningen om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen får man bygga och använda ett internt lågspänningsnät på en jordbruksfastighet.
  Det står ingenting om allmän väg i förordningen eller förordningsmotiven så vi kan därför inte uttala oss om hur vägen påverkar det hela. Om nätägaren fortsätter att neka med hänvisning till förordningen kan du vända dig till oss för att få ett bindande besked i frågan.

  Angående placeringen av solpanelerna rekommenderar jag att du kontaktar Boverket  och Elsäkerhetsverket. Du hittar även information om solceller hos Energimyndigheten.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Fast de skriver såhär "I förordningen finns bl.a. undantag för s.k. interna nät som dras inom en jordbruksfastighet men detta gäller under förutsättning att det interna nätet är till för att driva jordbruksverksamheten, i det här fallet finns ju dock ingen jordbruksverksamhet så det undantaget kan inte tillämpas här (se gärna även Energimarknadsinspektionens hemsida som förtydligar deras tolkning i den riktningen historiskt sett). Det finns även ett undantag för överföring till uthus och liknande byggnader (6 §) men detta tycks inte gälla om det ligger allmän väg mellan bostadshuset och anläggningen."

  Så då tänkte jag ställa panelerna på backen men då säger de såhär
  "Du kan såklart bygga en markanläggning som du beskriver men om det är tillåtet att bygga en egen ledning för att ansluta till husets elcentral skulle jag säga beror på hur lång ledningen är och hur området ser ut, för att ett internt nät ska vara undantaget från krav på koncession så får utbredningen inte vara för stor och området ska vara lätt att avgränsa. I det här fallet är min tolkning att det innebär att ledningen inte får vara ”för lång” (dvs. behöver vara ”i omedelbar närhet” till bostadshuset) och det bör vara inom en tydligt avgränsad tomtmark."
  Viktoria Olausson
 • Hej,

  I undantaget i förordningen står ingenting om att det interna nätet på fastigheten ska vara till för jordbruksverksamheten. Det som däremot står är att man även får bygga ett internt nät utanför fastigheten om det är till för verksamheten.

  Om nätägaren fortsätter att neka med hänvisning till förordningen kan du som sagt vända dig till oss för att få ett bindande besked i frågan. Läs mer om detta på vår webbsida.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Ja men jag har ju ingen verksamhet som det kan vara till för? Har du också råd kring detta med för lång ledning och inom tomten?
  Stort tack för snabb hjälp.
  Viktoria Olausson
 • Hej,

  För att vi ska kunna bedöma situationen med din fastighet bör du ansöka om ett bindande besked. Du hittar information om detta via länken i mitt tidigare svar.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen
 • Hej!
  Har installerat en solcellsanläggning om 33 kwh på min verkstadsbyggnad. vi bedriver uthyrning av turistboenden i stugor. Anläggningen avses reducera vårt stora elbehov till 50%. Vi har även en bostadsdel på lantbruksfastigheten. Fördelningen är 68/32. Dvs 68% för verksmaheten och 32% kan tänkas gå till bostaden.Bedömer anläggningen som byggnadstillbehör i verksamheten. Skall vi kunna dra moms på investeringen? Kan vi får grönt avdrag i någon form för densamma? Vad blir skattekonsekvenserna?
  Leif NIlsson
 • Hej Leif,

  Frågor som handlar om skattereduktion, avdrag och moms besvaras av Skatteverket.

  Energimyndigheten har Solelportalen, en vägledning om solceller, med bra information på området.

  Med vänlig hälsning,
  Sanna Westman Carling Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.