Till senaste kommentaren

Vilka elnätsbolag har infört effekttariffer för hushåll?

Såg någon siffra att ca 20 elnätsbolag infört effektavgifter i början av 2022. Rimligtvis har detta ökat sedan dess men vilka bolag är det som redan tagit steget?
Mikael

Kommentarer

 • Hej Mikael,

  Tack för ditt meddelande.

  Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat att alla elnätsföretag ska ha infört nättariffer som inkluderar en effektavgift senast den 1 januari 2027 (EIFS 2022:1). Förra året (2022) var det runt 20 av 150 elnätsföretag som hade infört effekttariffer. I denna bifogade fil kan du läsa sammanställd statistik som rapporterats in gällande effekttariffer 2023
  Effektkunder-elnätsföretagens-elnätsavgifter.xlsx (live.com)

  Hälsningar,
  Erika Axelsson Energimarknadsinspektionen
 • Varför är det så få som redovisat sina låg-respektive höglast
  effektavgifter?
  Lars Ericson
 • Hej Lars,

  Elnätsföretagen rapporterar in sina tariffer till oss en gång per år, Excel filerna som finns här uppdateras runt mars månad.

  Hälsningar,
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej Energimarknadsinspektionen! Jag undrar om ni kontrollerar fantasisummor som Telge Nät
  debiterar i effektavgift 73,40 kr+ moms=91,75 kr/kw obs! kronor inte ören.
  Vi som sparar på el och har mycket kalt i rum som inte används höjer ett rum från 16 grader till 20 grader när vi får besök av gäster, då debiterar TELGE nät 2024-01-04 kl16,00-17,00
  8,01kwh 91.75 kr/kw=734,00 kronor helt orimligt tycker jag, nästan en fjärdedel av månadsfakturan för denna timme.
  Kontroll bör göras av denna hemska debiteringen av Telge Nät ?
  Lennart Nilsson
 • Hej Lennart,

  Ei tog under 2022 fram nya föreskrifter kring utformning av nättariffer. Föreskrifterna innebär att från och med 2027 kommer alla elnätsavgifter ha en effektkomponent.

  Föreskrifterna säger även att denna effektkomponent måste tidsdifferentieras, vilket betyder att effektuttag vid olika tider på dygnet måste kosta olika mycket. Det kan till exempel innebära olika avgifter på dagen och på natten.

  Även om föreskrifterna inte börjar tillämpas förrän den 1 januari 2027 har vissa elnätsföretag redan börjat med en effektkomponent i sina elnätsavgifter. I nuläget sker inte alltid tidsdifferentiering (eftersom det inte är ett krav förrän 2027).

  Se även andra inlägg där vi har skrivit om effekttariffer:

  Effekttariff - hur håller jag nere kostnaden?
  Effekttariffer – hur funkar de?

  Hälsningar,
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen
 • Hej igen Madeleine! Min fråga är hur hög effektavgift i kronor / kw är skälig ?
  Telge Nät effektavgift är 91,75 kronor/kw inkl moms som jag upplever väldigt hög.
  Lennart Nilsson
 • Hej Lennart,

  Vi gör ingen specifik prövning av skäligheten i elnätsföretagens tariffer. Så länge som företagets intäkter håller sig under det maxtak (intäktsram) som Ei beslutat om så får elnätsföretagen höja sina avgifter.

  Ei anser dock att nuvarande lagstiftning och beräkningsmetod gör att maxtaket blir för högt. Det i sin tur gör att elnätsföretagen kan ta ut högre elnätsavgifter av sina kunder än vad som är rimligt.

  Hälsningar,
  Madeleine Hermansson Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.